Tuesday, March 22, 2011

Nabi Muhammad (صلى الله عليه وسلم) dan keturunan baginda

Nabi Muhammad (صلى الله عليه وسلم) dan keturunan baginda

Junjungan kita nabi Muhammad (صلى الله عليه وسلم) adalah Rasul yang terakhir diutuskan kepada sekalian makhluk.
Firman Allah:


Untuk menguatkan kepercayaan kita kepada Nabi Muhammad (صلى الله عليه وسلم) kita perlu mengetahui sirah dan riwayat hidup baginda. Keturunan nabi sebelah ayahandanya ialah: Muhammad bin Abdullah bin Abdul Mutalib bin Hasyim bin Abdu Manaf bin Qushai bin Kilab iaitu dari keturunan nabi Ismail anak nabi Ibrahim AS.

Abdullah seorang pemuda yang bersifat baik dan berakhlak mulia. Beliau dikasihi oleh bapanya dan dihormati oleh masyarakatnya. Beliau seorang peniaga yang selalu berulang-alik ke negeri Syam kerana menjalankan urusan perniagaannya.


Keturunan nabi dari sebelah bondanya ialah Aminah binti Wahab bin Abdu Manaf bin Zahrah bin Kilab.

Carta Nasab Rasulullah (صلى الله عليه وسلم):Aminah seorang wanita mulia dan dihormati. Moyangnya adalah ketua suku bani Zuhrah yang disegani oleh penduduk Mekah. Nenda nabi iaitu Abdul Mutalib adalah seorang pemimpin kaum Quraisy yang terkenal dengan keberanian dan ketegasannya.

No comments: