Wednesday, March 23, 2011

KELAHIRAN NABI MUHAMMAD (صلى الله عليه وسلم)

Tidak lama selepas perkahwinan Abdullah meninggalkan isterinya yang dikasihinya Aminah kerana berniaga ke negeri Syam. Pada masa itu isterinya Aminah sedang mengandung.

Setelah cukup masa kandungannya maka pada masa subuh hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, Aminah telah melahirkan seorang putera di negeri Mekah. Berita kelahiran putera itu disampaikan kepada Abdul Mutalib. Abdul Mutalib sungguh gembira. Beliau lalu datang ke rumah Aminah dan mengambil putera itu. Abdul Mutalib telah menamakan putera kecil itu Muhammad dengan nama itu beliau berharap cucunya itu menjadi orang yang terpuji kelak.

Tempat kelahiran Rasulullah (صلى الله عليه وسلم)

Dalam bangunan

Dalam bangunan

Baginda dibawa ke Ka'abah dan didoakan keberkatan oleh datuknya

No comments: